Welkom bij Los Caminos, Ervarend Leren!

Los Caminos helpt jongeren met gedragsproblemen. We doen dit met behulp van de methodiek Ervarend Leren. Dit is een methode die gebruik maakt van concrete ervaringen om de deelnemer inzicht te geven in het eigen gedrag.

Door middel van wandel-, fiets- en kajaktochten creëren wij een situatie waarin de deelnemer zowel fysiek als mentaal uitgedaagd wordt. Outdooractiviteiten zijn een snelle en directe manier om te leren verantwoordelijkheden te nemen en daarmee om te gaan, samen te werken, te plannen, kortom; de uitdagingen die we in het dagelijkse leven allemaal tegenkomen. We bieden zowel korte als lange trajecten. De korte trajecten vinden meestal plaats in de provincies Groningen en Drenthe, de lange(re) trajecten in natuurgebieden in andere Europese landen.

Voor wie?
De trajecten van Los Caminos zijn toegankelijk voor alle jongeren in de leeftijd van 14 tot 24 jaar met gedragsproblemen. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van jongeren met verschillende vormen van autisme spectrum stoornissen, zoals ADD, ADHD, asperger en PDD-NOS. Ook werken wij zeer regelmatig met jongeren met een verstandelijke beperking of verslavingsproblematieken.

Wat is het doel?
De outdooractiviteiten zijn gericht op het vergroten van onder meer de volgende competenties;

  • verantwoordelijkheid
  • probleemoplossend vermogen
  • samenwerking
  • zelfstandigheid
  • weerbaarheid
  • inzicht in eigen gedrag en dat van anderen
  • sociale vaardigheden
  • inzicht in eigen gevoelens en die van anderen
  • zelfvertrouwen

Door de leerervaringen leert de jongere op een andere manier met zijn/haar gedrag om te gaan en een nieuw toekomstperspectief te creëren.